Sizi Arayalım
Okulumuz hakkında bilgi almak
ister misiniz?

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi dışında (Şahsen, faks, posta ya da e-posta yoluyla) yapılan başvurular geçerli değildir.

Tüm başvurular gizli tutulur.

Başvuruda bulunmak isteyen tüm öğretmen adaylarının Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın “Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları”nı düzenleyen 07/07/2009 Tarih ve 80 Sayılı Kurul Kararı ile ekli çizelgelerinde yer alan nitelikleri taşımaları gerekir.

Başvuru sırasında adayın kendisine fotoğraflı CV eklemesi zorunludur. Eklenen CV “.pdf, .doc, .docx” formatında olmalı ve dosya büyüklüğü 2 MB’tan büyük olmamalıdır.

Başvuru Formu
CV nizi Yükleyin
Başvurduğunuz Okul